fbpx

Terms & Conditions

1. Last Updated 4 May 2018 – For Dutch Scroll down

2. Laatste Update 4 May 2018 – Voor Nederlands scroll naar beneden

 

English Terms & Conditions

1. Identity of the trader Name: JJ van Zon (J.A.A. van Zon) Company: Today I Start Website: jjvanzon.com Registered address:
 Oostelijk Halfrond 87, 1183 EN, Amstelveen, The Netherlands Telephone: +31631797931 Email address: 
hello@jjvanzon.com Chamber of Commerce number
: 54609089 VAT identification number:
 153143666B02

2. You can find the Disclaimer and Privacy Statement here. First you’ll find the English version before reading the Dutch version.

3. Return Policy

What can I do when I want to return a product? If you ordered something in our web shop then by Dutch law you have 14 days of reflection time. (for exceptions read further) Within this time you can return a product. We’d of course like to know the reason why, but you don’t have to give one if you don’t want to.

 • Do you want to return a product? Contact hello@jjvanzon.com with ‘Return Product’ in the title of your email. Or you can use this standard return form. You could also send a letter or email to us, where you describe that you want to return the product. After sending you still have 14 days to return the product to us.
 • Within 14 days after you’ve announced to us you’re returning the product and we’ve received the product or proof that you’ve send the product back to us, you will receive the payment back.
 • We can charge additional costs for returning product that we will inform you in advance of.
 • For digital products with for example a money-back guarantee we do provide a (partly or full) refund, when of course is met with the standards provided before the purchase of that particular product or service.

Always keep a copy of the letter (proof of send) or the email that you’ve returned the product.

With what purchases does the return policy not apply? You can’t return everything that you buy online. For the next products there is no 14 days return policy:

 • Purchase of a digital product (film, music, meditation, games) that you can download and where you give your consent and confirm you have renounced of the 14 days return policy. We have confirmed this before you could download the product.
 • When the 14 days return policy is over. You gave consent with the start of the return policy and you’ve confirmed before payment that you renounced of the 14 days return policy.

What if my digital product is inadequate because of technical issues that comes from jjvanzon.com?

 • We sincerely hope that every product you receive will function 100%. Would this however not be the case, don’t hesitate to contact us at hello@jjvanzon.com. We will try to solve this immediately. Unfortunately we can’t help you, when you haven’t got the right updates to download, listen and/or view our products. When the technical issue is on our side, we do our utter best to solve this.
 • If you’re still unsatisfied with our response you can click here to make a complaint at the European Commission for Customers.

 

4. Delivery Terms Your digital download will be available to you immediately after payment is received, unless announced otherwise. You will be directed to a page where you’ll see your order number and the digital download. You will also receive an e-mail with the details and the link to the download. We advice you to download the product as soon as possible. In the email you’ll find the expire date for the download.

5. Disclaimer & Privacy Statement  Please find here among other things our policy towards email marketing.

 

Nederlands Algemene Voorwaarden

1. Identiteit van de ondernemer Naam: JJ van Zon (J.A.A van Zon) Bedrijf: Today I Start Geregistreerd Adres: Oostelijk Halfrond 87, 1183 EN, Amstelveen, Nederland Telefoon: +31631797931 Email: hello@jjvanzon.com Kamer van Koophandel:  54609089 BTW nummer:  
 153143666B02

2. Disclaimer en Privacy Statement kunt u hier vinden. U vindt de Nederlandse versie na de Engelstalige versie. (link to privacy statement)

3. Retourbeleid

Wat kan ik doen als ik van de koop af wil? Als je iets hebt besteld bij onze webwinkel, heb je vanaf de dag van ontvangst 14 dagen bedenktijd. (uitzonderingen lees verder) Binnen die tijd kun je, zonder opgaaf van redenen, afzien van je koop.

 • Wil je een product terugsturen? (geldt niet voor digitale producten) Neem contact op via hello@jjvanzon.com met ‘Retour aanvraag’ in de titel. Of maak gebruik van het modelformulier herroeping. Je kunt zelf ook een brief of e-mail schrijven, waarin je aangeeft van de koop af te zien. Na het versturen heb je nog 14 dagen de tijd om het product terug te sturen.
 • Binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je van de koop afziet, moet hij je het aankoopbedrag terugbetalen. Wij mogen daarmee wachten totdat wij het product daadwerkelijk terug hebben of tot je bewijs hebt geleverd dat je het product hebt teruggestuurd.
 • Wij als de verkoper mogen de kosten van retourzending in rekening brengen. Daarover informeren we je vooraf, anders hoef je deze kosten niet te betalen.
 • Uitzondering voor digitale producten met bijvoorbeeld een volledig-geld-terug-garantie waar wij wel het gehele of gedeelte aankoopbedrag terugbetalen, als aan de voorwaarden voldaan is die geleverd zijn voordat het product/service is aangeschaft en akkoord voor is gegeven.

Bewaar altijd een kopie van de brief (met het verzendbewijs) of de e-mail die je hebt verstuurd als bewijs. Bewaar daarnaast ook altijd het bewijs van retourzending van het product.

Bij welke aankopen heb ik geen bedenktijd? Je kunt niet alles wat je online koopt retourneren. Voor sommige producten geldt geen bedenktijd:

 • Koop van een digitaal product (film, muziek, meditaties, games) dat je via internet kunt downloaden, waarbij je hebt laten weten dat je het binnen 14 dagen wilt hebben en verklaard dat je afziet van je bedenktijd. Wij als verkoper hebben dit bevestigt voordat je het product kon downloaden.
 • Een dienst die binnen de bedenktermijn klaar is. Je hebt met de start van de bedenktijd ingestemd én je hebt verklaard voor betaling van het digitale product dat je hebt afgezien van de bedenktijd.

Wat als ik door internet problemen of anders een digitaal ondeugdelijk product hebt ontvangen?

 • Wij hopen natuurlijk dat ieder product dat u ontvangen heeft 100% naar behoren werkt. Mocht dit niet zo zijn, door wat voor reden ook, kunt u altijd contact opnemen met hello@jjvanzon.com en gaan wij dit voor u oplossen. U begrijpt dat wanneer u niet de juiste updates om het product te downloaden, luisteren en/of bekijken, we u niet kunnen helpen. Maar ligt het technisch probleem in een andere hoek, dan doen wij onze uiterste best om dit zo snel mogelijk voor u op te lossen.  Wij zijn u graag van dienst.
 • Bent u nog steeds niet tevreden over de uitkomst kunt u hier klikken om een klacht indienen bij de Europese Commissie van Consumers

 

4. Leveringsvoorwaarden Wij zorgen ervoor dat u het digitale product meteen na het ontvangen van de betaling kunt downloaden, tenzij anders is afgesproken. De einddatum van de download vind u op de email. Wij adviseren u om het digitale product meteen te downloaden. Na betaling wordt u meteen naar een volgende pagina geleid waar u het order nummer en het digitale product meteen kunt downloaden. U krijgt ook een email met alle details bevestigd en de link naar de download.

5. Disclaimer & Privacy Statement  Hier vindt u de informatie omtrent email marketing.

Start Your Spiritual Practice Here Now

empowerment challenge

Sign Up. It's Free!

Receive 7 Practical Steps Over The Next 14 Days To Increase Your Confidence & Become Empowered

You have Successfully Subscribed!

Sign up for JJ’s Weekly Updates that will enrich your life. It’s Free!

Enter your first name and email address to sign up

You have Successfully Subscribed!

empowerment challenge

Sign Up. It's Free!

Free Challenge that empowers you to stop doubt and worry about what other people think so you can make authentic decisions to attract any dream you desire

Empowerment Challenge

You have Successfully Subscribed!